ศิลปวัตถุ กับการส่งต่ออารยธรรมสู่สากล

ผู้ประสงค์จะส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 จากประสบการณ์กว่า 10 ปี เรามีบริการเดินพิธีการและขอใบอนุญาตส่งออกอย่างเป็นระบบ ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการส่งศิลปวัตถุของไทยออกนอกราชอาณาจักร ลองพิจารณาและปรึกษาได้ค่ะ บริการด้วยความจริงใจ และ คุณภาพ ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด ติดต่อเรานะคะ Bullet International Logistics (Thailand) Co.,Ltd

Login

This site is registered on wpml.org as a development site.