ภาษีของกรมศุลกากร

การส่งสินค้าไปต่างประเทศ จะผ่านพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งกรมศุลกากรของแต่ละประเทศจะเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า แตกต่างกันของแต่ละประเภทของสินค้า และพิกัดสินค้า และมูลค่าของสินค้านั้นๆ

หากผู้รับปฏิเสธการรับ ทาง Bullet International Logistics (Thailand)จะติดต่อผู้ส่ง เพื่อยืนยันกระบวนการขั้นต่อไป เช่น นำส่งซ้ำ ส่งกลับ หรือ ทำลาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(หากมี) ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในกรณีทั่วไปผู้รับสินค้ามีหน้าที่จ่ายภาษีนำเข้าที่ประเทศปลายทางหากสินค้ามีมูลค่าเกินที่กำหนดของศุลกากรแต่ละประเทศ ผู้รับสินค้าปลายทางจะเป็นผู้ดำเนินการชำระภาษีนำเข้าเอง

cta-bg3

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ บริษัท บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยไลน์@ :

qrcode

Login

This site is registered on wpml.org as a development site.