พิธีการศุลกากร

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

บริการดำเนินงานพิธีการกรมศุลกากรสำหรับการนำเข้าหรือส่งออก เพื่อรองรับการดำเนินงานของกรมศุลกากร เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ สามารถดำเนินงานได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขและจัดการสินค้าของท่านอยางถูกต้องตามกรมศุลกากรกำหนด

ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการทำพิธีการศุลกากร จะเป็นเรื่องง่ายเมื่อลูกค้าส่งออกหรือนำเข้าสินค้ากับทาง Bullet International Logistics (Thailand) เราพร้อมให้คำแนะนำและวิธีการทำที่ถูกต้อง เพื่อให้งานของท่านผ่านสำเร็จได้ด้วยดี 

พิธีการศุลกากรขาเข้า Import Customs Clearance

เมื่อสินค้าถึงประเทศปลายทาง ผู้นำเข้าจะต้องนำส่งเอกสารแจ้งรายการสินค้านำเข้าและชื่อผู้นำเข้าแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศนั้นๆ สินค้าที่จะนำเข้านั้นจะยังไม่ถูกนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย จนกว่าสินค้าจะถูกส่งถึงท่าเรือปลายทาง โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศนั้นๆ และภาษีอากรขาเข้าได้ถูกชำระเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งผู้นำเข้ามีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบและนำสินค้าออกจากท่าเรือหรือสนามบินปลายทาง 

สำหรับสินค้าที่ต้องการนำเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบิน ทางเรือ หรือทางรถ ทาง Bullet International Logistics (Thailand) มีบริการเคลียร์สินค้า เคลียร์ภาษี และอากร และเป็นตัวแทนท่านในการออกของ พร้อมให้คำปรึกษาท่านในเรื่องภาษีและอากรขาเข้าสำหรับสินค้าทุกประเภท ช่วยท่านในการเคลียร์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์แนม สินค้าที่ติด มอก., สมอ., อ.ย. หรือ ใบอนุญาตนำเข้าต่างๆ สินค้าประเภทของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา อะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น 

เอกสารที่ใช้ในการประเมินราคาค่าเคลียร์สินค้า ค่าภาษีและอากรขาเข้าประเทศไทยเบื้องต้น

  1. Invoice
  2. Packing List
  3. BL/AWB (กรณี สินค้าเข้ามาแล้ว ต้องใช้เพื่อเดินพิธีการ)

พิธีการศุลกากรขาออก Export Customs Clearance

สินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทย ต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาออก ซึ่งเป็นการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า มีสินค้าอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ส่งออก และส่งไปที่ใด การส่งออกทุกชิปเม้นท์ เราจะจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าปลายทางให้กับลูกค้าดังนี้

ทางเรือ INVOICE + PACKING LIST + BILL OF LADING (B/L)

ทางเครื่องบิน INVOICE + PACKING LIST + AIR WAY BILL (AWB) 

การส่งออกสินค้าบางประเภท จำเป็นจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับเดินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทาง เราจะจัดเตรียมเอกสารให้ท่านเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้:

* เอกสารรับรองการรมยาไม้ Fumigation Certificate : ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าที่ทำจากไม้ และลังไม้

* เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Certificate of Origin (C/O) : สำหรับสินค้าที่เป็นผ้า (ส่วนมากสำหรับส่งออกสินค้าที่ทำจากผ้าไปประเทศในแถบยุโรป)

* เอกสารรับรองสุขอนามัยพืช Phytosanitary Certificate : สำหรับสินค้าการเกษตร เช่นต้นไม้ และสำหรับสินค้าที่ทำจากไม้ ที่จะนำ เข้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

* ISF Filling Form for USA : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาทางเรือ

* AFR Filling Form for Japan : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปญี่ปุ่นทางเรือ

* การส่งออกสินค้าบางประเภทออกจากประเทศไทย จำเป็นต้องมีใบอนุญาตส่งออก ซึ่งทางเราสามารถช่วยประสานงานในการจัดทำได้ ตัวอย่างเช่น การส่งออกโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกประเทศไทย (Antique Export Licenses)

cta-bg3

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ บริษัท บูลเล็ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยไลน์@ :

qrcode

Login

This site is registered on wpml.org as a development site.